Перейти к публикации

Страховка для подачи на визу Д

Гость Гость
Извините, если правильно поняла - это надо заплатить 60 000 левов за страховку?

А-ха-ха. Вы можете себе такое позволить?.. Нет это просто страховое покрытие- кстати, ничем не обоснованное с точки зрения получения тут услуг на эту сумму. Страховка просто будет стоить дороже.

Nasturcia

В случае наступления страхового случая... Могут позволить потратить 60 000 левов?

Dimitrov

Цени строховки в Армеец

121468427_1.thumb.JPG.cf4a33b6ae3d7379a09c842864fc5d7a.JPG

Nasturcia

Как быть в случае хронических заболеваний? Для иностранный студентов.

Гость Гость
Цени строховки в Армеец

Нормальные цены. Реальные.

Dwt
В случае наступления страхового случая... Могут позволить потратить 60 000 левов?

Могут, но не потратят. Услуги и покрытие очень ограничены.:(

Nasturcia

У нас страховка на 180 дней стоит от 50 до 63 евро.?

Dimitrov

Нет такая страховка для хронические заболявания. Не возможно страховатся от собитие что уже случилось:)

Dwt
У нас страховка на 180 дней стоит от 50 до 63 евро.?

Внимательно прочитайте свой полис. Там все должно быть указано. Обычно, покрывается мед. Обслуживание в случае несчастного случая.

Dimitrov

А услуги и покритие не очень ограниченьи, но когда заходите в больници сами увидите сколько надо оплатить

Nasturcia

Спасибо всем! Я соглашусь, что надо купить страховку на 180 дней.

А услуги и покритие не очень ограниченьи, но когда заходите в больници сами увидите сколько надо оплатить

Если есть необходимость в лечении хронических заболеваний, это платно?

Dimitrov

Да, надо оплатить с сожеление

1. Застрахователят не покрива разходите на Застрахованото лице и не дължи застрахователно обезщетение или сума за следните случаи:

1.1. лечение и болничен престой при съществуващи хронични заболявания;

1.2. хемодиализа и хемотрансфузия;

1.3. трансплантация на органи, тъкани и клетки;

1.4. планови неврохирургични, кардиологични и очни операции;

1.5. фертилитет ин витро;

1.6. лечение на СПИН или свързаните с установяването му задължителни или доброволни тестове, полово-предавани заболявания;

1.7. болнична помощ на онкологично болни лица и на лица с психични разстройства;

1.8. лечение на алкохолизъм и наркомания;

1.9. задължителни имунизации;

1.10. пластични козметични операции и други козметични медицински услуги;

1.11. оказване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;

1.12. неспазване на предписан режим и/или лечение, симулиране на заболяване от застрахования, както и умишлено увреждане на своето здраве;

1.13. подготовка и участие в спортни състезания, освен ако не е уговорено друго;

Dwt
Спасибо всем! Я соглашусь, что надо купить страховку на 180 дней.

Если есть необходимость в лечении хронических заболеваний, это платно?

Оооочень платно и почти всегда безрезультатно.:(Все врачи на Запад удрали. Кому повезло.

Nasturcia

Наши дети которые учатся в Румынии... Страхуются автоматически, и приехав домой на каникулы, в поликлинике к врачу за деньги...

Dimitrov

1.1. сбиване, опит за самоубийство или самоубийство, извършване на престъпление от общ характер или друга дейност, забранена със закон;

1.2. увреждане на здравето, настъпило по време на задържането на застрахования от органи на властта или в място за лишаване от свобода;

1.3. земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсяванията от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение;

1.4. увреждане на здравето вследствие на прекалена или хронична употреба на алкохол, наркотични, упойващи вещества или медикаментозна зависимост;

1.5. терористичен акт или терористично действие;

1.6. участие във военни действия или учения или причинени от радиоактивни или химически материали при въстание, бунт, стачка, локаут или други действия от подобно естество, включително аварийни и бедствени ситуации.

1.7. здравни услуги на застрахованите, оказани по повод на участие в медицински научни изследвания или клинични изпитвания на лекарствени продукти;

1.8. здравни услуги, потребността от които е възникнала вследствие на минали заболявания.

1.9. депресии, включително ако те са в резултат на настъпила злополука или акутно заболяване; лечение чрез психоанализа, психотерапия и други подобни;

1.10. при пътуване с лечебна цел на Застрахования;

1.11. за събития и/или разходи, настъпили на територията или страната, в която Застрахованият живее или има гражданство;

1.12. за събития, произтекли преди началото на застраховката, дори ако ползваната медицинска помощ е в рамките на срока на застрахователната полица;

1.13. за събития, настъпили след изтичане срока на застрахователната полица;

1.14. бременност, раждане, аборт или усложнения, свързани с бременност;

1.14.1.застрахователятвъзстановява направените медицински разходи в случай на преждевременно раждане или аборт, когато те са предизвикани от настъпила злополука, покрита по тези условия;

1.15. дентална помощ, освен ако се налага вследствие на покрити по тези условия злополука и/или спешно възникнали внезапни състояния по т.62;

1.16. слънчево изгаряне, освен ако не е договорено друго;

1.17. разходи за контролни прегледи, лечение или медицински грижи, които не са спешна медицинска помощ и не са наложителни и могат да бъдат проведени при завръщане на Застрахования на територията или страната, в която живее или има гражданство;

1.18. разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за обслужване и необходими медикаменти, разходи за личен комфорт като радио, телевизор, приложение на козметични средства и процедури, услуги и лечение в санаториуми, минерални бани, хидроклиники, физиотерапия и други подобни;

1.19. разходи за протези и коригиращи устройства или оборудване, очила/лещи, ваксиниране;

1.20. преднамерени действия от страна на заинтересовано (ползващо) лице. Ако има няколко ползващи лица, това важи само за дела на извършителя;

1.21. лечение на неуточнена диагностично от лекар болест, лечение или медицински грижи, проведени от член на семейството;

за изследвания, диагностика и лечение, които не са по лекарски предписания, а по желание на Застрахования

Yunona
1.1. сбиване, опит за самоубийство или самоубийство, извършване на престъпление от общ характер или друга дейност, забранена със закон;

1.2. увреждане на здравето, настъпило по време на задържането на застрахования от органи на властта или в място за лишаване от свобода;

1.3. земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсяванията от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение;

1.4. увреждане на здравето вследствие на прекалена или хронична употреба на алкохол, наркотични, упойващи вещества или медикаментозна зависимост;

1.5. терористичен акт или терористично действие;

1.6. участие във военни действия или учения или причинени от радиоактивни или химически материали при въстание, бунт, стачка, локаут или други действия от подобно естество, включително аварийни и бедствени ситуации.

1.7. здравни услуги на застрахованите, оказани по повод на участие в медицински научни изследвания или клинични изпитвания на лекарствени продукти;

1.8. здравни услуги, потребността от които е възникнала вследствие на минали заболявания.

1.9. депресии, включително ако те са в резултат на настъпила злополука или акутно заболяване; лечение чрез психоанализа, психотерапия и други подобни;

1.10. при пътуване с лечебна цел на Застрахования;

1.11. за събития и/или разходи, настъпили на територията или страната, в която Застрахованият живее или има гражданство;

1.12. за събития, произтекли преди началото на застраховката, дори ако ползваната медицинска помощ е в рамките на срока на застрахователната полица;

1.13. за събития, настъпили след изтичане срока на застрахователната полица;

1.14. бременност, раждане, аборт или усложнения, свързани с бременност;

1.14.1.застрахователятвъзстановява направените медицински разходи в случай на преждевременно раждане или аборт, когато те са предизвикани от настъпила злополука, покрита по тези условия;

1.15. дентална помощ, освен ако се налага вследствие на покрити по тези условия злополука и/или спешно възникнали внезапни състояния по т.62;

1.16. слънчево изгаряне, освен ако не е договорено друго;

1.17. разходи за контролни прегледи, лечение или медицински грижи, които не са спешна медицинска помощ и не са наложителни и могат да бъдат проведени при завръщане на Застрахования на територията или страната, в която живее или има гражданство;

1.18. разходи, превишаващи приемливите и обичайни разходи за обслужване и необходими медикаменти, разходи за личен комфорт като радио, телевизор, приложение на козметични средства и процедури, услуги и лечение в санаториуми, минерални бани, хидроклиники, физиотерапия и други подобни;

1.19. разходи за протези и коригиращи устройства или оборудване, очила/лещи, ваксиниране;

1.20. преднамерени действия от страна на заинтересовано (ползващо) лице. Ако има няколко ползващи лица, това важи само за дела на извършителя;

1.21. лечение на неуточнена диагностично от лекар болест, лечение или медицински грижи, проведени от член на семейството;

за изследвания, диагностика и лечение, които не са по лекарски предписания, а по желание на Застрахования

Это список того, где страховка не работает? И что за свой счет?

Astery
Это список того, где страховка не работает? И что за свой счет?

Именно так. Это все - за свой счет.

 • 2 недели спустя...
Машша

а я страховалась для визы Д в России на год, сейчас въехала в Бг, страховки осталось ещё 10 месяцев, а на ВНЖ подавать буду на год, если докупить тут страховку ещё на 2 месяца в МВР примут две страховки?

DeKs

При нас в ВМР девушка спрашивала, ей сказали, что да, можно дополнить имеющуюся.

ASN
На границе медицина никого не интересует. Только виза.

Пограничники шенгенские точно имеют право поинтересоваться мед. Полисом. Не в курсе, работает ли это по всему Евросоюзу..

Eurik
При нас в ВМР девушка спрашивала, ей сказали, что да, можно дополнить имеющуюся.

Это лишь теоретически. Я сомневаюсь, что найдётся болгарская страховая компания, которая сделает Вам страховку с началом действия через 10 месяцев и всего на два.

Пограничники шенгенские точно имеют право поинтересоваться мед. Полисом. Не в курсе, работает ли это по всему Евросоюзу..

И здесь были такие случаи, правда, единичные.

DeKs

Матери оформляли страховку от российской компании на год - приняли.

На пол года - пол цены.

Eurik
Матери оформляли страховку от российской компании на год - приняли.

Ничего удивительного. В Законе нет требования иметь обязательно болгарскую страховку.

DeKs
Ничего удивительного. В Законе нет требования иметь обязательно болгарскую страховку.

А есть разница в обслуживании? В смысле, что болгарская покроет, к примеру, зубного врача (пломба и т. П.)?

Русская то только на экстренные случаи.

Eurik
А есть разница в обслуживании? В смысле, что болгарская покроет, к примеру, зубного врача (пломба и т. П.)?

Русская то только на экстренные случаи.

Честно говоря, не знаю деталей, на форуме есть люди, этим занимающиеся профессионально. Но есть болгарские страховки и со стоматологией (но что-то выборочное, типа двух пломб за год;)).

И ещё учтите, что в российских страховых полисах в некоторых компаниях бывает дополнение, что страховка теряет силу при постоянном проживании за рубежом.

ASN
А есть разница в обслуживании? В смысле, что болгарская покроет, к примеру, зубного врача (пломба и т. П.)?

Русская то только на экстренные случаи.

Программа СК "Армеец" в полисе на 30 тыс евро включает экстренную стоматологию на сумму в 350 евро.

Машша
Матери оформляли страховку от российской компании на год - приняли.

На пол года - пол цены.

А напишите координаты где делали страховку?

Программа СК "Армеец" в полисе на 30 тыс евро включает экстренную стоматологию на сумму в 350 евро.

Экстренная стоматологическая помощь это - обезболивание зуба или наложение мышьяка, разрез, максимум удаление зуба, но никак не лечение каналов и пломба, так что на 350 евро можно мышьяком то и переборщить...:D

DeKs
А напишите координаты где делали страховку?

0884105885, говорят по русски.

Как я понял, это британско-российская страховая компания.

ASN

Экстренная стоматологическая помощь это - обезболивание зуба или наложение мышьяка, разрез, максимум удаление зуба, но никак не лечение каналов и пломба, так что на 350 евро можно мышьяком то и переборщить...:D

Может быть :) Не горю желанием проверять :D

Машша
Может быть :) Не горю желанием проверять :D

Просто я тоже думала раньше, что это хоть пломбу поставят, пока не столкнулась с таким случаем, пришлось губу назад закатать!:(

0884105885, говорят по русски.

Как я понял, это британско-российская страховая компания.

А сколько стоила?

Гость
Ответить в теме...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

 • Похожие темы

  • Мед. Страховка при ПМЖ/ДВЖ

   Коллеги, есть ли у кого-нибудь опыт приобретения медицинской страховки после получения статуса? Столкнулась с такой ситуацикй: мне, возможно, потребуется несложная операция, но здравная касса её не оплачивает. Врач-специалист спросил - есть ли у меня заключённый договор с каким-нибудь фондом? У меня такового нет, т. е. оплачивать придётся живыми деньгами, так сказать. Но я призадумалась: а если захочу иметь страховку в будущем? Не для путешествий, не для визы Д и т. п., а просто, "по жизни". Мал
  • Медицинская страховка в Болгарии в условиях пандемии

   В начале этого года была большая проблема с открытием счета в Болгарских банках, с большим трудом удалось открыть счет в Райффайзенбанке, но условием открытия счетов в банке явилась необходимость купить медицинские страховки в ЗК «Уника Живот». Условия страховки предполагают оплату госпитализации в продолжении 25 дней исходя из расчета 30 левов в день. Страховка работает на территории ЕС. Интересно, будет ли она работать в условиях пандемии? Если кто знает, напишите, плиз.
  • Нужна ли обязательная мед. страховка при пересечении границы?

   Вопрос в следующем. Отдых в болгарии закончился и мед. Страховка тоже. (немного задержались). Нужна ли обязательна мед. Страховка при поездке на поезде варна-волгоград, при пересечении границ? И второй вопрос. Престарелые родители 74 и 66 лет (в россии застраховать отказались, обращались в рессо и россгострах, сослались на возраст, застрахуются в болгарии) Нужна ли обязательна мед. Страховка при поездке на поезде волгоград-варна? Или же наличие билета уже есть страховка? Если есть мнения ответ
  • Страховка: Сердечники и прочие "хроники"

   Подскажите, как правильно оформить медстраховку после получения ВНЖ по основанию "Обеспеченный пенсионер" с учетом следующей конкретики: - наличие протезированного аортального клапана требует постоянного наблюдения врача, еженедельный контроль крови на МНО, прием варфарина/кумадина (следовательно, приобретение в аптеках - по рецепту ли?). Как это все оформить страховкой? Думаю, ответы на вопросы по теме будут интересны и для "хроников" в других сферах.
  • Зачем нужна страховка?

   Скажите, пожалуйста, зачем нужна мед. Страховка, если услуги по консультации специалиста, обследованию приходится оплачивать самостоятельно? Около месяца назад, обратилась к стоматологу, по причине возникновения у дочки в десне здоровенной шишки. К доктору попали практически сразу, за лечение заплатили 60 лева. Случай оказался не подпадающим под условия страховки. На прошлой неделе у меня возникла необходимость обратиться к женскому доктору. Сначала написала в страховую, отправила копии документ

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

 • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
 • Забыли пароль?

 • Создать...