Перейти к публикации

Отмена "золотых паспортов" в Болгарии - реальность?

Мадалина
 • · 1 минута на чтение

image.png.63bbcd2436ac5cdfb936f895ae776567.png

София, 25 октября.

На повестке дня служебного правительства - возможность полной отмены инвестиций в качестве основания для получения болгарского гражданства. Данный вопрос болгарские власти были вынуждены принять под давлением критики со стороны Европейской Комиссии.
✏️ Прилагаем оригинал проекта по изменению Закона о болгарском гражданстве👇

Скрытый текст

Проект на Закон за изменение на Закона за българското гражданство

От създаването на разпоредбите на чл. 12а и 14а в Закона за българското гражданство през 2013 г. До измененията през 2021 г., лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на тези основания, са получили разрешение за постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство обаче или на някой от следващите етапи на производството се оказва, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа или поради извършени други разпоредителни действия. Установени са случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление, лицето не притежава банкови сметки и не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал под формата на парични средства или други финансови активи. Междувременно е получено поредно писмо от м. Юни тази година от Европейската комисия, в което се изразява безпокойство от продължаващата в Република България законова възможност за придобиване на българско гражданство чрез натурализация в замяна на предварително определени плащания. Очевидно се имат предвид възможностите по чл. 12а и чл. 14а от Закона за българското гражданство, които уреждат случаите на придобиване на гражданство срещу извършена инвестиция, поради което предлагаме да се отменят тези законови разпоредби. В писмото от Европейската комисия се подчертава, че когато държава членка упражнява компетентността си да предоставя гражданство е задължена да гарантира, че прави това, без да накърнява същността, стойността и целостта на този основен статут, както е установен в член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Комисията счита, че дадена държава-членка не изпълнява това задължение, когато създава схема, чрез която систематично предоставя натурализация в замяна на плащания в полза на държавата, като същевременно налага на други държави-членки задължението да признават за граждани на ЕС лицата, натурализирани на това основание, и да им предоставят всички права, произтичащи от този основен статут. Във връзка с гореизложеното, и с оглед на обстоятелството, че правоотношенията по повод българското гражданство са свързани с държавността и националната сигурност и суверенитет, с настоящия законопроект се предлага отмяната на чл. 12а и чл. 14а от Закона за българското гражданство.💹 Болгария одна из трёх стран ЕС (наряду с Мальтой и Кипром), "продающих" гражданство инвесторам. Чтобы стать обладателем болгарского паспорта в настоящий момент, необходимо вложить в болгарскую экономику не менее 1 миллиона лева, Под инвестицией считается не только покупка "бизнеса" или вложение средств в производство, но и их размещение на счетах болгарских банков. Последнее стало "уловкой" для некоторых участников сделки: 1 миллион лева переводятся в банк, после чего они сразу же снимаются при получении паспорта.

Несмотря на попытки властей Болгарии изменить закон и предоставить гражданство только в обмен на реальные инвестиции в производство, ЕС настаивает на полном прекращении практики выдачи гражданства в обмен "на деньги...".

 • Нравится 13
 • Мы вместе 1
 • Ха-ха 2
 • 26
 • 1 368

26 комментариев

Владимир Инц
Свети Влас
25 минут назад, Мадалина сказал:

На повесткдля написания новостей надо немного разе дня служебного правительства - возможность полной отмены инвестиций в качестве основания для получения болгарского гражданства.

Вопросы законодательства отнюдь не в компетенции правительства, тем более служебного. Максимум, что может сделать правительство - выступить с законодательной инициативой.

Мадалина

@Владимир Инц какая-то очень странная у меня цитата получилась в Вашем сообщении 😅

Tonybg
Варна
54 минуты назад, Мадалина сказал:

На повестке дня служебного правительства - возможность полной отмены инвестиций в качестве основания для получения болгарского гражданства. Данный вопрос болгарские власти были вынуждены принять под давлением критики со стороны Европейской Комиссии

Всё гораздо проще, идиотов просто не осталось.

Владимир Инц
Свети Влас

😵

Не знаю, как это произошло. Виноват!

Skorpion_BG
Анатолий Гоцов
13 минут назад, Владимир Инц сказал:

Максимум, что может сделать правительство - выступить с законодательной инициативой.

Именно это собирается и сделать правительство.

Владимир Инц
Свети Влас

@Skorpion_BG

А кстати, служебное правительство обладает правом законодательной инициативы?

4 минуты назад, Tonybg сказал:

Идиотов просто не осталось.

Идиотов может быть и не осталось, а желающих получить гражданство ЕС за шальные бабки хоть отбавляй.

Tonybg
Варна
3 минуты назад, Владимир Инц сказал:

А желающих получить гражданство ЕС за шальные бабки хоть отбавляй.

Графики идиотов желающих есть, которых хоть отбавляй? Хотелось бы посмотреть на эту статистику.

Skorpion_BG
Анатолий Гоцов
35 минут назад, Владимир Инц сказал:

А кстати, служебное правительство обладает правом законодательной инициативы?

Да. Но только когда есть парламент, а еще нет постоянного правительства. Как последние полгода было два раза.

Admin
Свети-Влас

Служебное правительство предлагает запретить получение болгарского гражданства за инвестиции. Это записано в Проекте изменения Закона о болгарском гражданстве. Предусматривается отмена ст. 12а и 14а о покупке паспорта после инвестиции в 500 000 евро в государственные ценные бумаги или лицензированный кредитный институт по договору о доверительном управлении. Члены семей инвестора тоже получают болгарское гражданство.

С момента вступления распоряжений в силу в 2013 году, после получения гражданства обычно инвесторы выводили деньги из страны.

Еврокомиссия раскритиковала эту схему и пригрозила Болгарии санкциями. Изменения должны быть одобрены новым парламентом.

БНР

Владимир Инц
Свети Влас
2 часа назад, Admin сказал:

Служебное правительство предлагает запретить

Весь вопрос - кому оно предлагает?

Yaroslaw

Парламенту, кому же ещё? До выборов как раз успеет пройти общественное обсуждение, после чего правительство утвердит законопроект и внесёт его в парламент.

Admin
Свети-Влас
2 часа назад, Владимир Инц сказал:

Кому оно предлагает?

Какие мысли?

Владимир Инц
Свети Влас
17 минут назад, Admin сказал:

Какие мысли?

Крикнули в сторону Европарламента.😀

32 минуты назад, Yaroslaw сказал:

Парламенту, кому же ещё?

22 часа назад, Skorpion_BG сказал:

Да. Но только когда есть парламент,

Kaktu
Стефания, Стара Загора
10 часов назад, Yaroslaw сказал:

Парламенту, кому же ещё?

Парламента ведь нет, а когда будет - не будет служебного правительства, что бы предложить.

Yaroslaw

Ну не сразу. Ничто не мешает правительству внести этот проект в первый день работы парламента.

Kaktu
Стефания, Стара Загора
28 минут назад, Yaroslaw сказал:

Ну не сразу. Ничто не мешает правительству внести этот проект в первый день работы парламента.

Вообще-то что-то мешает - процедура.

Yaroslaw

Что именно в процедуре? Правительство не может рассматривать законопроект до начала работы парламента? Где это написано?

Kaktu
Стефания, Стара Загора
4 минуты назад, Yaroslaw сказал:

Где это написано?

Ну, можете сами прочитать какие по закону у служебного правительства правомощия.

Ивайло
48 минут назад, Yaroslaw сказал:

Ничто не мешает правительству внести этот проект в первый день работы парламента.

Ну, может не в первый день, но где-то в промежутке, когда регулярного правительства еще нет, но еще есть служебное.

Kaktu
Стефания, Стара Загора
5 минут назад, Ивайло сказал:

Когда регулярного правительства еще нет, но еще есть служебное.

Но должны быть составлены и работали уже комиссии, так что вряд ли получится такое.

Skorpion_BG
Анатолий Гоцов
Только что, Kaktu сказал:

Но должны быть составлены и работали уже комиссии, так что вряд ли получится такое.

Два последных парламентов получалось.

Kaktu
Стефания, Стара Загора
47 минут назад, Skorpion_BG сказал:

Два последных парламентов получалось.

Не дай бог повторение этих двух! Пепел ти на устата! :laught:

Yaroslaw
55 минут назад, Kaktu сказал:

Но должны быть составлены и работали уже комиссии

Комиссии нужны не для внесения законопроекта, а для его рассмотрения. Служебное правительство не уходит в отставку в первый день работы парламента. Так что никаких препятствий нет.

1 час назад, Kaktu сказал:

Ну, можете сами прочитать какие по закону у служебного правительства правомощия.

В принципе точно такие же полномочия, как и у любого другого правительства. Служебное правительство отличается порядком формирования, а не полномочиями. Это если de jure. Да, я знаю, что сложившаяся практика говорит о другом. Но эта практика меняется у нас на глазах в последнее время.

Kaktu
Стефания, Стара Загора
4 часа назад, Yaroslaw сказал:

В принципе точно такие же полномочия, как и у любого другого правительства. Служебное правительство отличается порядком формирования, а не полномочиями.

Серьезно? :laught:

Yaroslaw

Серьезно. Ну или сошлитесь на конкретные нормы, где написано, чего не может делать служебное правительство.
Please sign in or register to post a comment.

26
1,4k
 • Нравится 13
 • Мы вместе 1
 • Ха-ха 2

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

 • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
 • Забыли пароль?

 • Создать...