Перейти к публикации

Плавно переходим на другой форум

Ждем Вас по ссылке ниже

Подробнее

×

Мини - супер маркет в Болгарии

Alex0204

Уважаемые форумчане каковы условия открытия или пробритения готового продовольственного магазина или минимаркета иностранцам?

Sudakova

Нет никакой разницы в условиях приобретения и фукционирования магазина между болгарами и инностранцами.

Sudakova

@Alex0204,

Необходими документи за откриване на обекти за търговия с храни - магазини, супермаркети, хипермаркети, павилиони и щандове:

 

1. Удостоверение за регистрация от, издадено от ОДБХ (областна дирекция по безопасност на храните, бившо ХЕИ) към съответния район.

За издаването се поддават следните документи:

 • Заявление по образец на ОДБХ;
 • Решение за фирмата, издадено от Агенцията по вписвания;
 • Договор за наем или документ за собственост.
 • Документ за платена държавна такса (от 20-34 лв.).
 • Система за самоконтрол;
 • НАССР система или процедури (само за по- големите обекти).

 

2. Разрешително за пожарна безопасност от съответното от службата за пожарна безопасност към съответния район:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост или наем;
 • Документ за платена държавна такса;

3. Документи, издадени от служба по трудова медицина.

 • Решение за фирмата, издадено от Агенцията по вписвания;
 • Договор за наем или документ за собственост;
 • Технически документи за ел. Уредите и други документи, касаещи материално техническата база.

Хигиенни изисквания за откриване на обекти за търговия с храни:

 

Съгласно номенклатурата на Агенцията по безопасност на храните, към която са и 28-те ОДБХ- та в страната има:

 • Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки;
 • Смесен магазин за търговия с няколко групи храни;
 • Специализирани магазини;
 • Хипермаркети;
 • Супермаркети;
 • Павилион затърговия с храни;
 • Щанд за търговия с храни

Изисквания за смесем магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки и за смесен магазин за търговия с няколко групи храни

 • Складови площи - едно две или повече складови помещения за съхранение на храни, в зависимост от капацитета на обекта и групите храни, които се предлагат. В складовите помщения, трябва да има мивка с течаща топла и студена вода. Ако в обекта има две или три складови помещения, мивка е задължително да има там, където се съхраняват млечни и месни продукти. Храните в складовите помещения и площи се съхраняват разделно и се подреждат по групи.
 • Помещение или изолиран кът за съхранение на общоупотребимите предмети, хигиенните материали, козметичните и миещите продукти, които се предлагат в обекта. Отнася се за обектите, които ще предлагат и нехранителни стоки.
 • Помещение или изолирана площ за съхранение на храни за животни, ако се предлагат в обекта.
 • Търговска зала - в търговската част трябва да се осигури разделно съхранение на отделните групи храни.
 • Санитарен възел за персонала. Вратата на санитарния възел не трябва да се отваря директно в помещенията където се борави с храни. Задължително е в санитарния възел да има осигурена течаща топла и студена вода, средства за измиване, дезинфекция и подсушаване на ръцете.
 • Санитарно битов кът -задължително трябва да се осигурят условия за преобличане на персонала и съхранение на личните вещи. При по -големите обекти се осигурява помещение, а за по-малките магазини се осигурява гардероб с плътно затвярщи се врати;
 • Условия за съхранение на препаратите иинвентара за почистване, измиване и дезинфекция- задължително се осигуряват условия за съхранение. За по-големите обекти се осигурява специално помещение, а за по-малките може да се осигури шкаф, а инвентара-четки, стирки, метли и др. Да се съхраняват в предверието на санитарния възел.

Ако в обекта има топла точка за топлинна обработка на храните, трябва да има обособен подготвителен кът и работен кът, където да са разположени уредите за топлинна обработка, в който да е монтирана ефективна вентилация. В подготвителния и работния кът трябва да са монтирани мивки с течаща топла и студена вода.

Please sign in or register to post a comment.
 • Alex0204

Войти

У вас нет аккаунта? Регистрация

 • Не рекомендуется на общедоступных компьютерах
 • Забыли пароль?

 • Создать...