Перейти к публикации

Заборы из бетона в Болгарии

Теплотехник

Предлагаем бетонные ограды

Собственное производство, доставка по всей стране. Есть представители в Черноморце, Варне, Карнобате, Сливене, Ямболе.

Размеры панели 2*0, 5 м.

Высота забора от 0, 5 м до 2 метра.

Монтаж, покраска.

Производство находится в Бургасе.

За количества - скидки.

Цена за линейный метр 1, 5 ограды (самая популярная высота) - от 57 лв.

Для строительных бригад особое предложение.

 

Звоните: 0879260985 или 0879260986

 

IMG_20160815_171355.thumb.jpg.311aa4d30842d4966a311424f366e86c.jpg WP_20160809_003.thumb.jpg.c13b485319e318768d0d5d8d30dc2cf6.jpg WP_20160630_002.thumb.jpg.4fc6cdd212d91fb5a0f2d863778ae881.jpg

 

(Для сведущих в вопросе: НЕ "быстрый выброс", качество у нас на высоте. ;)

Рекомендованные сообщения

Русский Я

Ток напоминайте, что нужен проект и разрешение, по крайней мере в городе

Теплотехник

Вот закон:

Чл. 48. (1) Урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат към улицата и към съседните урегулирани поземлени имоти.

(2) Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет определя общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове.

(3) Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0, 6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.

(4) При липса на съгласие на собственик на засегнат имот строителството на плътна ограда между съседни имоти с височина на плътната част над 0, 6 м се допуска, ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата, като оградата се разполага изцяло в имота на възложителя.

(5) Допустимо е оградите да бъдат с височина до 2, 2 м над прилежащия терен. При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти височината на плътната част на оградата се отчита спрямо котата на по-ниския прилежащ терен.

(6) При денивелация на терена между съседни урегулирани поземлени имоти над 1, 5 м височината на плътната част на оградата е до 0, 6 м спрямо котата на по-високия прилежащ терен.

(7) Към улицата височината на плътната част на оградата трябва да бъде до 0, 6 м.

(8) Извън границите на урбанизираните територии и в неурегулираните части на населените места се допуска поземлените имоти да се ограждат само с леки огради, съобразени с изискванията по ал. 2.

(9) Строителството на огради в случаите по ал. 3 и 4, както и в отклонение от изискванията по ал. 2, 5 и 7, се разрешава за обекти на културно-историческото наследство, а в останалите случаи - съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот и с оглед осигуряването на архитектурно единство, от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект.

(10) Строителните книжа на огради на специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, са неразделна част от строителните книжа на обектите.

 

Кстати, в болгарии даже на ремонт крыши необходимо получать разрешение по законам.

Так что - дело хозяйское.

Телефоны для связи в верхнем посте. В ветке отвечать не буду - редко хожу по форумам.

P. S: можно и на почту novadom@abv.bg

Наверх
  • Создать...